043/331-322
- GRAĐEVINSKI MATERIJAL
* Jelova građa

10x10, 10x12, 12x14 ...

* Daska

25x4/5m | 50x4/5m ...

* Letva

30x50x4/5m | 40x50x4/5m | 50x50x4/5m ...

* Lamperija

Dimenzije: debljina (mm): 11, 16 / širina (mm): 90, 110, 140 / dužina (mm): 3000 - 4000 ...

* OSB ploča

Dimenzije: 2500x1250 mm, 2440x1200 mm / Debljina 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm i 22 mm sa i bez falca. ...

* Armaturna mreža

Poprečno nosiva armaturna mreža ...

* Armaturna mreža

Uzdužno nosiva armaturna mreža ...

* VAPNO

Poluhidratizirano dolomitno vapno, EN 459-1 DL 85-30-S1 za pripremu morta (za ziđe, vanjsku i unutarnju žbuku) i proizvodnju drugih građevni ...

* CEMENT

STANDARD - miješani portlandski cement oznake CEM ll/B-M (P-S) 32,5R. | SPECIJAL - miješani portlandski cement oznake CEM ll/A-M (S-V) 42,5N ...

* Opeka saćasta

dimenzije: 250 x 120 x 65 mm -- utrošak: 54 kom/m2 (zid 120 mm),108 kom/m2 (zid 250 mm) masa 2,8 kg/kom -- uporaba: za nosive zidove, pregra ...

* Zidni blok

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* "U" elementi

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* "L" elementi

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* Protupotresni zidni blok

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* Termoblok

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* YTONG ploča

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* Zidna ploča

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

* Ispuna za bijeli strop

… kliknite na sliku za detaljan prikaz ...

1
- Stranica 1 od 4 -