043/331-322
- HGP
* Hagepol P

Hagepol - P periva boja je disperzivna boja namijenjena za bojanje unutrašnjih površina zidova. ...

* Toner

Toner je pigmentna pasta namijenjena za nijansiranje disperzivnih, poludisperzivnih boja i dekorativnih žbuka. ...

* Hagepol

Hagepol je poludisperzivna boja namijenjena za bojenje unutrašnjih površina zidova. ...

* Hagefas

Hagefas je akrilna disperzivna boja namijenjena za bojenje i zaštitu fasadnih površina zidova, a često se koristi kao zaštita utrašnjih povr ...

* SN veza

SN veza se koristi kao veza između starih i novih površina betona, radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala. ...

* Hagebet

Hagebet je boja za beton namijenjena za zaštitu ožbukanih i betonskih površina, površina od opeke, iverice i sl. ...

* Hageplast

Hageplast je akrilna dekorativna masa namijenjena za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih površina. ...

* HGP Podloga

Podloga sa granulacijom je namijenjena za impregnaciju vanjskih i unutrašnjih površina zidova kod nanošenja dekorativnih žbuka kod vanjskih ...

* Podloga akrilna emulzija

Podloga akrilna emulzija je namijenjena za impregnaciju vanjskih i unutrašnjih površina zidova kod nanošenja disperzivnih, poludisperzivnih ...

* Siladekor GS-K

Siladekor GS-K je namijenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. ...

* Siladekor GS

Siladekor GS je namijenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. ...

* Glet masa

Glet masa je namijenjena za gletanje unutarnjih zidova. ...

* Podoliv

Podoliv je samoizravnavajuća masa namijenjena za izravnavanje (niveliranje) betonskih podova. ...

* Krerafix

Kerafix je unutarnje ljepilo namijenjeno za ljepljenje keramičkih pločica, betonskih elemenata i sl. ...

* Hageflex

Hageflex je fleksibilno ljepilo namijenjeno za ljepljenje keramičkih pločica, betonskih elemenata, ploča od prirodnog kamena i sl. ...

* Kerafug

Kerafug je namijenjen za fugiranje zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica na vanjskim i unutarnjim površinama za fuge do širine 5 mm. ...

* Vunafix

Vunifix je ljepilo namijenjeno za Ijepljenje termoizolacijskih ploča od mineralne vune, plute i si. materijalaa kortisti se i kao masa za po ...

* Stirofix

Stirofix je ljepilo namijenjeno za ljepljenje termoizolacijskih ploča od stiropora na fasadnim i unutrašnjim površinama. ...

1
- Stranica 1 od 1 -